Szkoły srednie
DYSLEKSJA - INFORMACJE I ĆWICZENIA


Czym jest dysleksja? Wadą, chorobą, zaniedbaniem? Jak się przejawia? A może rzeczywiście - jak chcą niektórzy- nie ma żadnej dysleksji, są tylko niedbali rodzice, źli nauczyciele i leniwi uczniowie?
Zanim odpowiem na te pytania, pozwolę sobie na wstępne definicje. Chciałabym powiedzieć o trzech problemach: dysleksji rozwojowej - czyli specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania; dysortografii rozwojowej - czyli specyficznych trudnościach w opanowaniu ortograficznie poprawnej pisowni; dysgrafii rozwojowej - specyficznej trudności w opanowaniu graficznej strony pisma (brzydkie pismo). Te trzy rodzaje problemów bardzo często - choć nie zawsze współwystępują ze sobą. Stąd też termin "dysleksja", jest często używany na określenie tych trzech problemów.

pobierz

JESTEM RODZICEM DZIECKA Z DYSLEKSJĄ - zobacz więcej ...

KARTY PRACY
KRZYŻÓWKI WYKREŚLANKI INNE
karta pracy z "u i ó" krzyżówka z "ó" wykreślanka z "ó" pisownia "u i ó"
karta pracy z "ż " krzyżówka z "ó" wykreślanka z "ó" pisownia "rz i ż"
karta pracy z "ch" krzyżówka z "ó" wykreślanka z "rz" szyfrowanie "rz"
karta pracy z "h"   wykreślanka z "ż" niewymiennym łączenie sylab
karta pracy z "rz"      
       
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry