Szkoły srednie
Jak uczniowie uczeszczają do szkoły

Klikając w miesiąc otrzymujemy dane frekwencji w formie wykresów

ŚREDNIA FREKWENCJA KLAS
MIESIĄC KLASY I - III KLASY IV - VIII
94,6%
92,6%
94,8%
94,7%
94,0%
93,5%
93,1%
90,4%

FREKWENCJA W POZIOMIE KLAS I - III
MIESIĄC
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2DS
3A
3B
wrzesień
92,5%
98,2%
97,3%
96,5%
94,6%
96,5%
92,4%
91,8%
94,8%
91,5%
październik
97,4%
96,1%
95,2%
94,5%
93,9%
93,9%
94%
94,8%
96,5%
91,6%
listopad
95,1%
93%
94,3%
94,6%
94,1%
95,6%
92,7%
94,4%
92,9%
92,9%
grudzień
91,7%
94,9%
92,6%
95,5%
90,7%
96,7%
93,8%
89,6%
94,4%
91,1%
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj

FREKWENCJA W POZIOMIE KLAS IV - VIII
MIESIĄC
4A
5A
5B
5C
6A
6B
7A
7B
8A
wrzesień
93,6%
94,5%
95,5%
92,6%
96,1%
90,7%
94,0%
87,8%
89,0%
październik
95,9%
96,6%
91,5%
96,7%
96,2%
92,3%
96,6%
92,5%
93,9%
listopad
97,1%
96,9%
94,5%
96,8%
93,9%
89%
94,9%
90,6%
87,5%
grudzień
91,1%
92,6%
94,7%
90,8%
90,4%
86,%
94,9%
84,4%
88,7%
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj

Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry