Szkoły srednie
Jak nasi uczniowie uczeszczają do szkoły

Klikając w miesiąc otrzymujemy dane frekwencji w formie wykresów

ŚREDNIA FREKWENCJA KLAS
MIESIĄC KLASY I - III KLASY IV - VIII KLASY III GIM.
95,8 %
93,7 %
84,5 %
93,7%
92,6%
84,98%
87,5%
92,06%
83,84%
89,6%
89,5%
82,2%
91,2%
90,5%
81,1%
92,2%
90,8%
84,4%
93,1%
88,7%
78%

FREKWENCJA W POZIOMIE KLAS I - II
MIESIĄC
1A
1B
1C
1DS
2A
2B
wrzesień
95,5%
97,1%
94,8%
94,8%
96,6%
96%
październik
91,06%
93,3%
92,8%
94,96%
96,08%
94,05%
listopad
82,5%
92,83%
88,3%
86,6%
86,8%
88,2%
grudzień
82,6%
93,6%
79,4%
92,4%
95,6%
93,9%
styczeń
87,92%
94,79%
92,19%
90,06%
93,31%
89,13%
luty
89%
91,97%
94,2%
92,3%
95,2%
90,5%
marzec
kwiecień
91,1%
92,7%
94,8%
91,1%
95,4%
93,5%
maj

FREKWENCJA W POZIOMIE KLAS IV - VIII
MIESIĄC
4A
4B
4C
5A
5B
6A
6B
7A
8A
8B
8C
wrzesień
98%
96,8%
99,1%
97,1%
92,2%
97,9%
95,6%
84,8%
92,6%
87,9%
89,2%
październik
95,5%
97,5%
98,7%
95,7%
91,2%
96,04%
91,99%
89,04%
85,59%
85,93%
91,4%
listopad
94,2%
89,3%
98,1%
96,1%
91,3%
95,8%
86,95%
92,5%
94,01%
84,96%
89,46%
grudzień
90,3%
94,9%
96,8%
94,4%
86,8%
91,24%
82,2%
89,8%
88%
84,7%
84,9%
styczeń
95%
92,55%
95,55%
97,87%
87,39%
95,38%
79,15%
89,86%
89,41%
85,41%
87,92%
luty
95,2%
92,5%
93,8%
94,6%
87,8%
95,4%
83,8%
92,5%
90,3%
86,3%
86,5%
marzec
 
kwiecień
90,7%
89,03%
98,1%
96%
84,1%
90,1%
87%
93,5%
85,1%
78,3%
84,3%
maj
 

FREKWENCJA W POZIOMIE KLAS III GIMNAZJUM
MIESIĄC
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3J
3SM
wrzesień
93,5%
92%
87,8%
90,7%
79,8%
67,3%
92%
70,2%
90,3%
81,3%
październik
91,18%
91,26%
87,55%
92,92%
73,7%
71,13%
86,86%
75,02%
87,5%
92,73%
listopad
89,3%
93,03%
87,87%
92,24%
74,03%
72,35%
83,96%
70,55%
85,76%
89,35%
grudzień
82,5%
91,2%
89,8%
90,5%
66,8%
74,5%
81,4%
68,1%
87,7%
89,3%
styczeń
85,96%
91,82%
82,66%
88,37%
68,01%
71,28%
81,64%
72,16%
83,06%
85,6%
luty
87,9%
90,7%
85,8%
88,5%
76,7%
77,7%
89,2%
75,97%
87,1%
84,5%
marzec
kwiecień
83,8%
84,9%
88,2%
85,6%
63,1%
69,1%
77,7%
72,5%
78,7%
76,1%
maj

Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry