Szkoły srednie
KALENDARZ SZKOŁY na rok szkolny 2018 / 2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019
Oceny proponowane za I semestr - do 07 grudnia 2018 r.
Wystawienie ocen za I semestr - do 07 stycznia 2019 r.
Oceny proponowane za II semestr - do 06 maja 2019 r.
Wystawienie ocen za II semestr - do 06 czerwca 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe - 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 21 czerwca 2019 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - język polski
Dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - matematyka
Dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) - język obcy

EGZAMIN GIMNAZJALNY
Dnia 10 kwietnia 2019 r. (środa) - część humanistyczna
Dnia 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) - matematyczno - przyrodnicza
Dnia 12 kwietnia 2019 r. (piątek) - język obcy nowożytny

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ: 02 listopad 2017r., 03 listopad 2017r., 18,19, 20 kwietnia 2018r. (klasy III - egzamin gimnazjalny), 02 maja 2018r., 04 maja 2018r. oraz 01 czerwca 2018r.

TERMINY ZEBRAN Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019
Dnia 12 września 2018 r.
Dnia 24 października 2018 r.
Dnia 12 grudnia 2018 r.
Dnia 16 stycznia 2019 r.
Dnia 27 marca 2019 r.
Dnia 15 maja 2019 r.

PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA
Dnia 03 października 2018 r.
Dnia 07 listopada 2018 r.
Dnia 05 grudnia 2018 r.
Dnia 06 marca 2019 r.
Dnia 03 kwietnia 2019 r.
Dnia 05 czerwca 2019 r.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich
w Stargardzie rok szkolny 2018/2019


LP
GŁÓWNE ZADANIA
1
Organizacja roku szkolnego 2018 / 2019
2
Spotkania z rodzicami
3
Posiedzenia Rady Pedagogicznej
4
Posiedzenia Rady Rodziców
5
Spotkania dyrekcji szkoły i innych organów szkoły z Samorządem Uczniowskim
6
Apele szkolne
7
Imprezy, uroczystości szkolne i klasowe
8
Szkolne konkursy przedmiotowe i artystyczne
9
Organizacja konkursów międzyszkolnych
10
Wystawy twórczości uczniowskiej
11
Szkolne zawody i rozgrywki sportowe
12
Udział młodzieży w akcjach organizowanych na terenie miasta i kraju

Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry