Szkoły srednie
KALENDARZ SZKOŁY na rok szkolny 2019 / 2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020
Oceny proponowane za I semestr - do 06 grudnia 2019 r.
Wystawienie ocen za I semestr - do 09 stycznia 2020 r.
Oceny proponowane za II semestr - do 11 maja 2020 r.
Wystawienie ocen za II semestr - do 10 czerwca 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe - 10 lutego - 23 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 09 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - 26 czerwca 2020 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Dnia 15 kwietnia 2020 r. (środa) - język polski
Dnia 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) - matematyka
Dnia 17 kwietnia 2020 r. (piątek) - język obcy

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ: 31 października 2019r., 04 listopad 2019r., 05 listopada 2019r., 02 i 03 stycznia 2020r., 04 i 05 maja 2020r., 12 czerwca 2019r.

TERMINY ZEBRAN Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019
Dnia 18 września 2019 r.
Dnia 23 października 2019 r.
Dnia 11 grudnia 2019 r.
Dnia 22 stycznia 2020 r.
Dnia 18 marca 2020 r.
Dnia 13 maja 2020 r.

PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA
Dnia 06 listopada 2019 r.
Dnia 01 kwietnia 2020 r.
Dnia 03 czerwca 2020 r.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich
w Stargardzie rok szkolny 2019/2020


LP
GŁÓWNE ZADANIA
1
Organizacja roku szkolnego 2019 / 2020
2
Spotkania z rodzicami
3
Posiedzenia Rady Pedagogicznej
4
Posiedzenia Rady Rodziców
5
Spotkania dyrekcji szkoły i innych organów szkoły z Samorządem Uczniowskim
6
Apele szkolne
7
Imprezy, uroczystości szkolne i klasowe
8
Szkolne konkursy przedmiotowe i artystyczne
9
Organizacja konkursów międzyszkolnych
10
Wystawy twórczości uczniowskiej
11
Szkolne zawody i rozgrywki sportowe
12
Udział młodzieży w akcjach organizowanych na terenie miasta i kraju

Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry