Szkoły srednie
KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

na lata 2013-2018
integralną częścią koncepcji jest roczny plan pracy szkoły tworzony przy współpracy nauczycieli, samorządu uczniowskiego i rady rodziców

I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
1. Dane ogólne szkoły.
2. Wizja szkoły.
3. Misja gimnazjum.

II. HISTORIA SZKOŁY

III. TRADYCJE SZKOŁY
1. Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.
2. Pożegnanie absolwentów.
3. Złota Księga.
4. List gratulacyjny dla rodziców
5. Tytuł przyjaciela szkoły
6. Sztandar
7. Poczet sztandarowy
8. Hymn szkoły
9. Logo szkoły

IV. LOKALIZACJA

V. KADRA SZKOŁY

VI. BAZA SZKOŁY

VII. UCZNIOWIE

VIII. CELE SZKOŁY

IX. SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

1. W zakresie działalności dydaktycznej.
2. W zakresie działalności wychowawczej.
3. W zakresie współpracy ze środowiskiem.
4. W zakresie zarządzania szkoła.

X. MODEL ABSOLWENTA

1. Najważniejsze umiejętności uczniów po III etapie kształcenia.
2. Absolwent jest samodzielny.
3. Absolwent jest odpowiedzialny.
4. Absolwent jest kulturalny.
5. Absolwent ma poczucie własnej wartości.
6. Absolwent posiada odpowiednia wiedzę i umiejętności.

pobierz
Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry