Szkoły srednie
Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

Regulaminy oraz zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów dla szkoły podstawowej konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych na rok szkolny 2019/2020 ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie - zobacz więcej ...

Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Oświadczenie rodziców nt. publikowania danych dziecka

Protokół z konkursu etapu szkolnego

Eliminacje szkolne konkursów przedmiotowych odbędą się zgodnie z niżej podanym harmonogramem ustalonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Wszystkie konkursy - w etapie szkolnym będą odbywać się w auli szkoły .

Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać ważną legitymację szkolną.


Nazwa konkursu
SZKOŁA PODSTAWOWA - TERMIN
DATA
GODZINA
Języka Polskiego    
Matematyczny    
Historyczny
   
Języka Niemieckiego    
Chemiczny
   
Geograficzny
   
Fizyczny
   
Wiedzy o Społeczeństwie
   
Biologiczny
   
Języka Angielskiego    
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry