Szkoły srednie
SZKOLNA LIGA INFORMATYCZNA

Plik z pytaniami do pobrania na miesiąc: MAJ 2021 (TO JUŻ OSTATNI MIESIĄC Z ZADANIAMI)


pobierz
1. CELE KONKURSU
A) umożliwienie uczestnikom konkursu spełnienia jednego z kryteriów na uzyskanie cząstkowej oceny "celujący" z przedmiotu informatyka.
B) wzbogacanie wiedzy z informatyki

2. ZASADY LIGI
A) co miesiąc, od października do maja prezentowane będą trzy zadania z dziedziny informatyki,
B) każdy z uczniów naszej szkoły ma prawo wziąć udział w konkursie,
C) konkurs polega na opracowaniu dowolnego zadania - jednego z trzech podanych w danym miesiącu,
D) prace należy oddawać w jednej z następujących form:
. postać elektroniczna - CD, DVD, PENDRIVE
. postać pisemna - wydruk albo rękopis,
E) termin oddania pracy ubiega z końcem danego miesiąca (termin może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach związanych z organizacją zajęć szkolnych).

3. NAGRODY
A) prace premiowane będą cząstkowymi ocenami z informatyki - w zależności od poziomu pracy - celującymi lub bardzo dobrymi,
B) autorzy ciekawych prac otrzymują dodatkowe punkty z zachowania (w przypadku systemu punktowego).

Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry