Szkoły srednie
LOGOPEDIA - INFORMACJE I ĆWICZENIAW naszej szkole terapią logopedyczną zajmuje się
neurologopeda Edyta Osenka.


Zajęcia odbywają się w sali 210 (sala na II piętrze).
Drogi Rodzicu, jeśli masz jakieś pytania, zapraszam serdecznie
w I środy miesiąca.

KIM JEST LOGOPEDA ?

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Celem terapii logopedycznej jest:

wyrobienie właściwych nawyków, takich jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny;
usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja;
kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi;
tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się;
zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej;
wzbogacanie słownictwa;
stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie.

Zadania logopedy w szkole:

przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
diagnozowanie logopedyczne,
organizowanie pomocy logopedycznej,
prowadzenie terapii logopedycznej,
utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci i monitorowanie postępów dzieci w terapii,
wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy, powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować wypowiedzenia poprawne pod względem gramatycznym i logicznym.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia nieprawidłowości w mowie należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

DROGI RODZICU !

Prawidłowa terapia logopedyczna to zawsze zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz pobudzające i rozwijające wszystkie procesy poznawcze, do których należą myślenie, percepcja, pamięć, uwaga, wyobraźnia i emocje.


KILKA PORAD I WSKAZÓWEK DLA RODZICA. maluszka i starszaka
KIEDY DO LOGOPEDY?
RODZAJE ZABURZEŃ MOWY
ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKA
ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NARZĄDY MOWY


Od wielu lat obserwuje się coraz większy i często zupełnie niekontrolowany dostęp dzieci do smartfonów, tabletów, telewizji. a także zwiększone, niestety, problemy dzieci związane z zaburzeniami funkcji poznawczych (a więc mowy, myślenia, spostrzegania i uwagi). Nie do końca zdajemy sobie sprawę z faktu, jak ogromny jest wpływ wysoko rozwiniętych technologii na mózg naszych podopiecznych . i co my - jako dorośli i świadomi rodzice, opiekunowie - możemy zrobić, by skutki były jak najmniej dla nich odczuwalne - to temat tegoż artykułu. Mam nadzieję, że informację, które dla Was przygotowałam, przeczytacie z uwagą i okażą się one przydatne. Zapraszam do lektury. a także, po lekturze, do obejrzenia ciekawego i niezwykle pouczającego krótkiego filmu . - zobacz więcej .....

Homo tabletis https://www.youtube.com/watch?v=YmX20QCtBvw
Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry