Szkoły srednie
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.


LP
OBOWIĄZUJĄCE PROCEDUR
Dokumenty
w pdf
1
PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY - PROCEDURA NIE OBEJMUJE COVID-19
2
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY
3
PROCEDURA POBYTU I ZABAWY W SALI DYDAKTYCZNEJ I ŚWIETLICY SZKOLNEJ
4
PROCEDURA WYJŚCIA GRUPY UCZNIÓW NA BOISKA SZKOLNE
5
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19
6
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U PRACOWNIKA
7
PROCEDURA DOSTAW GOTOWYCH POSIŁKÓW Z FIRMY CATERINGOWEJ I WYDAWANIA OBIADÓW
8
PROCEDURA I HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW
9
PROCEDURA DEZYNFEKCJI ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
10
PROCEDURA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO/TRENINGU I BASENU
11
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
12
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W MIEJSCU PRACY W CELU MINIMALIZACJI RYZYKA ZARAŻENIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA
13
PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ, TECHNIKI, INNYCH
14
PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY W CZASIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH
15
PROCEDURA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W STARGARDZIE


Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry