Szkoły srednie
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich
w Stargardzie
na lata 2019 - 2024


"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (...), umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugich".
Jan Paweł II


SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

Wizja Szkoły

Misja Szkoły

I. Główne założenia programu

II. Zadania szczegółowe

2.1 Klasy I- III
2.2 Klasy IV-VIII

III. Odpowiedzialni za rozwój osobowości ucznia
3.1 Rodzice
3.2 Wychowawcy klas
3.3 Nauczyciele
3.4 Uczniowie, Samorząd Uczniowski
3.5 Świetlica szkolna
3.6 Biblioteka szkolna
3.7 Szkolny Klub Wolontariatu
3.8 Środowisko lokalne

IV. Model absolwenta szkoły

4.1 Sfera społeczna
4.2 Sfera emocjonalna
4.3 Sfera fizyczna
4.4 Sfera intelektualna
4.5 Strefa duchowa

V. Tradycje i zwyczaje szkoły

VI. Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły

VII. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia

VIII. Podmioty współpracujące ze szkołą w realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych

IX. Obowiązujące akty prawne

X. Ewaluacja programu
.

pobierz

Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry