Szkoły srednie
RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZEWODNICZĄCA
Pani Małgorzata Matuszewska
ZASTĘPCA
Pan Artur Iwanowicz
SEKRETARZ
Pani Anna Olszewska
SKARBNIK
Pani Magdalena Macioszek


REGULAMIN RADY RODZICÓW:
pobierz

KOMISJA REWIZYJNA
Pani Kamila Kochanowska
Pani Joanna Wajzberg - Prokowska
Pani Marta Pikuła

KLASA
WYCHOWAWCA
WPŁATY NA DZIEŃ 31.01.2021 r.
ILOŚĆ UCZNIÓW
1A
Bas Małgorzata
1150
23
1B
Ditrich Agnieszka
1050
21
1C
Kiryluk Marta
550
21
1DS
Purwiniecka Renata
700
23
2A
Szymańska Iwona
0
24
2B
Oleniacz Joanna
1000
22
2C
Weyland Anna
0
21
2D
Czyż - Sobolewska Joanna
1150
23
3A
Konieczny Ewa
1200
24
3B
Zamkowska Dorota
950
24
3C
Skibińska Anna
400
24
3DS
Mardosiewicz Anna
850
24
4A
Szamocka Lidia
0
27
4B
Maranda Anna
400
27
5A
Waszkowiak Ewelina
800
24
6A
Kuźniak Magdalena
0
28
6B
Krawczyk Renata
0
24
6C
Reut Wioletta
900
24
7A
Szumińska Beata
500
27
7B
Kopera Alina
1035
28
8A
Stefańska Joanna
595
22
8B
Piotrowicz Magdalena
770
25
RAZEM
14 000 zł

Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry