Szkoły srednie
DORADZTWO ZAWODOWE (dla rodziców, uczniów i nauczycieli)

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego i/lub basenu - plik do pobrania

DLA RODZICÓW DLA UCZNIÓW
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
Kariera znaczy droga


DLA NAUCZYCIELI
Poradnik dla wychowawców "ROZWIJAM SKRZYDŁA"WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
DORADZTWA ZAWODOWEGO
zatwierdzony
przez Radę Pedagogiczną 30 sierpnia 2019r.


Programy doradztwa zawodowego dla klas: 1-3, 4-6, 7-8.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, art. 47 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. póz. 996, 1000 i 1290)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325).

ZAŁOŻENIA:

Wybór zawodu nie jest pojedynczym , decyzyjnym aktem , ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni kilku lat.
Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.
Na wybór zawodu wpływają głównie wartości , czynniki emocjonalne, rodzaj , poziom wykształcenia ,wpływ środowiska.
WSDZ obejmuje pracę indywidualną i grupową z uczniami , rodzicami , nauczycielami ma charakter działań planowych.

pobierz

Pomocne strony:

... Vademecum doradcy - zobacz wiecej ...
... Zestaw przykładowych programów z doradztwa edukacyjno - zawodowe - zobacz wiecej ...
... Barometr zawodów - zobacz koniecznie


Wykonanie strony: ©2018r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry