Szkoły srednie
INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW


LP
PODSTAWOWE DOKUMENTY I NFORMACJE
DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
STRONA INTERNETOWA
ZE SZCZEGÓŁAMI
1
PLAN LEKCJI
2
JAK ZALOGOWAĆ SIĘ W CLASSROOM
3
INSTRUKCJA OBSŁUGI LIBRUSA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - ODZYSKIWANIE HASŁA
4
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
5
DUPLIKATY DOKUMENTÓW
6
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
7
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
8
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
9
RADA RODZICÓW
10
KOMUNIKATY
11
DORADZTWO ZAWODOWE
12
DYSLEKSJA
13
LOGOPEDIA
14
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
15
FREKWENCJA KLAS


LP
REGULAMINY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
PLIKI W PDF
1
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
2
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH
3
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
4
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
5
REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
6
REGULAMIN SALI SPORTOWYCH
7
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
8
REGULAMIN JADALNI SZKOLNEJ
9
PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW UCZNIOM PRZEWLEKLE CHORYM
10
OPIEKA ZDROWOTNA I STOMATOLOGICZNA - OBOWIĄZKOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW


Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry