Szkoły srednie
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W roku szkolnym 2018 / 2019 w I półroczu funkcjonują zajęcia pozalekcyjne wg zamieszczonego harmonogramu (aktualizacja 13.09.2018 r.):

 
PONIEDZIAŁEK:
Godzina rozpoczęcia Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzącyNr sali
8:00 koło matematyczne dla klasy 3J S. Alankiewicz 203
8:00 "Abecadło emocji"- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. A. Mardosiewicz 202p
12:45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa 6A M. Pospiech 202p
12:45 mali odkrywcy M. Kiryluk 114
13:40 zajęcia wyrównawce z biologii i chemii S. Ogorzałek 101p
13:40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 3J/G M. Pospiech 202p
13:40 zajęcia dodatkowe z matematyki dla klasy 5A S. Alankiewicz 203
13:45 zajęcia wyrównawcze z j. polskiego U. Majewska 208
13:45 zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego A. Drabik 103p
14:35 zajęcia usprawniające dla klas 4-8 B. Gołdyn  
14:35 socjoterapia 3C/E/F/G M. Pospiech 202p
14:35 zajęcia wyrównawcze z j. polskiego U. Majewska 208
14:30 podróże do przeszłości - zajęcia dla kl. 4 D. Albrewczyńska 13
14:35 konsultacje z geografii A. Pałczyńska 110
14:40 coraz lepiej piszę D. Zamkowska świetlica
14:35 dysgrafia-grafia-kaligrafia E. Boguszewska-Kukuć 207
14:35 matematyka na szóstkę - koło matematyczne dla kl. 4 - 5 S. Alankiewicz203
14:30 zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego A. Maranda 103
14:30 zajęcia wyrównawcze z fizyki SP I. Izak 211
14:30 koło teatralne J. Stefańska 209
15:20 konsultacje z matematyki M. Piotrowicz12
15:30 konsultacje - pierwszy poniedziałek E. Waszkowiak 102
15:30 wesołe nutki śpiewają i tańczą - kl. 1-2 A. Kopera 103p/aula
16:00 władcy słów - zajęcia z j. polskiego E. Osenka 101p
16:20 tańce towarzyskie - latynoamerykańskie, taniec współczesny A. Koperaaula
WTOREK:
Godzina rozpoczęciaRodzaj zajęć Nauczyciel prowadzącyNr sali
8:00 zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty E. Waszkowiak 102
8:00 zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego 3B R. Krawczyk 11
10:45 zabawy z rozumem M. Kiryluk świetlica
11:40 socjoterapia kl. 2a M. Pospiech 202p
11:40 coraz lepiej piszę i liczę 1c A. Skibińska świetlica
11:40 coraz lepiej piszę i liczę 1a E. Konieczny świetlica
11:40 coraz lepiej piszę i liczę R. Purwiniecka 215z
13:40 zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. 4 a M. Kuźniak  
13:40

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5a/b

M. Pospiech 202p
14:35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 8a/b/c M. Pospiech 202p
14:35 podróże do przeszłości - zajęcia dla kl. 4 D. Albrewczyńska 13
14:30 konsultacje matematyczne M. Piotrowicz 12
14:35 konsultacje historyczne T. Sosin 101p
15:20 konsultacje z biologii i przyrody B. Karpowicz-Toczek 205
15:30

coraz lepiej piszę i liczę - zaj. dla kl. 1DS

A. Mardosiewicz 202
15:20 gram w szachy. E. Ząbek 112
16:05 koło informatyczne "Kółko młodego internauty" i konsultacje E. Ząbek 112
16:05 Szkolne Igrzyska Sportowe n-le W-F  
ŚRODA:
Godzina rozpoczęcia Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Nr sali
8:00 zajęcia dodatkowe z matematyki dla klasy 3A L. Szamocka 106
8:00 zajęcia dodatkowe z matematyki dla klasy 3J S. Alankiewicz 203
9:50 koło rezytatorskie "Mała scena" kl. 1c A. Skibińska 101
11:40 zajęcia wyrównawzo-rozwijające z informatyki L. Piotrowicz 213
13:40 z matematyką za pan brat R. Purwiniecka 215z
13:40 zajęcia usprawniające dla klas III B. Gołdyn  
14:30 przygotowanie do egzaminu dla klasy 3F gimnazjum M. Formella 206
14:30 zajęcia wyrównawcze z fizyki - szkoła podstawowa I. Izak 211
14:30 koło j. niemieckiego D. Adamczyk 101
15:30 ABC geografii - zajęcia wspomagające dla klas 5, 7, 8 A. Kopera 110
15:25 żyję i działam bezpiecznie - konsultacje z EDB, pierwsza pomoc B. Szumińska 114
CZWARTEK:
Godzina rozpoczęcia Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Nr sali
8:00 tropiciele przeszłości R. Purwiniecka 215z
10:45 terapia ręki D. Zamkowska świetlica
11:40 sprawne rączki 1a E. Konieczny 103
11:40 ćwiczenia stabilizujące układ mięśniowy - ćwiczenia w wodzie K. Rytwińsk basen
12:45 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 4a/b/c M. Pospiech 202p
13:40 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 3g/6b M. Pospiech 202p
13:40 konsultacje z j. angielskiego W. Reut 219
13:40 zajęcia ogólnorozwojowe dla klas 4-8 T. Adamczyk  
14:35 zajęcia wyrównawcze z biologii i chemii S. Ogorzałek 217
14:35 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 8b, 7a, 3h, 3g M. Pospiech 202p
14:30 koło dziennikarskie J. Stefańska 209
14:35 angielski dla ambitnych - zajęcia dla klasy 3c W. Reut 219
14:35 "W drodze na egzamin" - zajęcia przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty M. Formella 206
14:35 zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 8 M. Kuźniak 108
15:20 Terapia ręki D. Zamkowska świetlica
15:25 zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas III gimnazjum L. Szamocka 106
PIĄTEK:
Godzina rozpoczęciaRodzaj zajęć Nauczyciel prowadzącyNr sali
8:00 koło polonistyczne J. Stefańska 209
8:00 "Mapa myśli" - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne A. Mardosiewicz 202p
10:45 coraz lepiej piszę i liczę 2b M. Kiryluk świetlica
12:40 socjoterapia kl. 4-5 M. Pospiech 202p
13:40 ćwiczenia stabilizujące układ mięśniowy - ćwiczenia w wodzie B. Gołdyn basen
14:35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3A/B/D/G M. Pospiech 202p
14:35 zajęcia wyrównawczo-rozwijające z informatyki L. Piotrowicz 213
14:35 koło geograficzno-turystyczne A. Pałczyńska 110
14:30 koło fizyczne I. Izak 211
14:30 koło artystyczno - plastyczne A. Szczepaniak 114
14:40 chór szkolny A. Kopera aula
15:25 przygotowanie do egzaminu i konkursów D. Adamczyk 101


Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry